Methodiek

De Vrijbaan Empowerment Methodiek

De Vrijbaan Empowerment Methodiek is een manier om een individueel of in een groep aan de slag te gaan om je empowerment te versterken. Daardoor ben je beter in staat om zelf regie te nemen in je ontwikkelingsproces. De methode bestaat uit een voor en nameting van je empowermentprofiel en een maatwerktraining. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek.

De Vrijbaan-vragenlijst

De vrijbaan vragenlijst is een zelfbeoordelingslijst die inzicht geeft in de zes empowermentcomponenten. Dit is het ‘empowermentprofiel’ de empowerment Training. Het empowermentprofiel is het uitgangspunt voor een trainingsprogramma, gericht op verwerving van de vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een versterking van zelfregie. Om de Vrijbaan training te mogen geven moet u deel nemen aan de Methodiektraining VrijBaan Empowerment. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek.

Empowerende competenties voor professionals

De empowerment-trainer moet een goed beeld hebben van zijn eigen ‘empowerende’ vaardigheden. Inzicht in wat deze competenties zijn en hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Dit geld niet alleen voor trainers die de empowerment methodiek geven, maar voor alle professionals die de gedragsverandering willen stimuleren.

De VrijBaan methode is ontwikkeld in het VrijBaanproject (2002-2005)