Competentie

Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken

 

Betekenis

Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes in het eigen traject betekenis hebben

Zelfbeschikking

De vaardigheid om zelfstandige keuzes te maken en daarbij ook het gevoel krijgen controle te hebben over je eigen situatie

Positieve identiteit

Een positief zelfbeeld, waarbij je situatie op een realistische manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken

 

Impact

Het gevoel dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij; jouw keuzes hebben invloed op je leven

Groepsoriëntatie

Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is