Componenten

Zes componenten van empowerment

Competentie: “zelfvertrouwen, weten wat je kunt”

Vertrouwen in je eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken

 

Zelfbeschikking: “weten wat je wilt”

De vaardigheid om zelfstandig keuzes te maken en daarbij ook het gevoel krijgen controle te hebben over je eigen situatie 

 

Impact: “je doet mee”

Het gevoel dat je invloed hebt op je rol in de maatschappij: jouw keuzes hebben invloed op je leven

 

Betekenis: “voor jouw belang”

Het werk ervaren als iets zinvols, dat aansluit bij je eigen opvattingen en waarden en het gevoel dat keuzes in het eigen traject betekenis hebben

Positieve identiteit: “je bent OK”

Een positief zelfbeeld, waarbij je situatie op een realistische manier is geaccepteerd en er ruimte is voor andere zaken

Groepsoriëntatie: “je staat er niet alleen voor”

Het besef dat er altijd sprake is van onderlinge afhankelijkheid waarbij samenwerking met anderen nodig is