Empowerment

Wat is empowerment?

Empowerment is dynamisch en kan veranderen door persoonlijke ontwikkeling, (levens)ervaring of training bijvorbeeld

Empowerment is de drijvende kracht achter zelfregie. Het stelt je in staat om zelf je leven te bepalen; dat is innerlijk leiderschap

Empowerment heeft te maken met het gevoel controle te hebben over je eigen situatie, vertrouwen in je eigen capaciteiten om iets te bereiken en het gevoel, dat wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest

Empowerment kent zes aspecten, of ‘componenten

Ruimte geven aan zelfregie

De omgeving, de manier waarop je wordt benaderd of een ingrijpende gebeurtenis, kunnen een positief of negatief effect hebben. De ‘Empowerend Omgeving’ is een benadering die de ontwikkeling van zelfregie stimuleert