Het VrijBaanproject

Inleiding

Als je in wilt stappen of terugkeren in het arbeidsproces heb je een zekere mate van ’empowerment’ nodig om zelf de regie te kunnen voeren in dat proces. De kans van slagen is groter en het motiveert meer als je zelf beslist en het maken van keuzes niet alsmaar aan anderen overlaat.

Wat is empowerment?

Deze vraag werd beantwoord na een literatuurstudie en een groot aantal interviews met mensen met een arbeidsbeperking en reïntegratieprofessionals. Empowerment heeft zes componenten die van wezenlijk belang zijn in je persoonlijke ontwikkeling.

Kun je empowerment meten?

Aan de hand van de zes componenten hebben wij De VrijBaan Vragenlijst ontwikkeld. Na invulling levert deze een individueel ’empowerment-profiel’ op. Dit zegt iets over welke je sterke punten zijn op het vlak van empowerment en waar je jezelf nog kunt ontwikkelen.

Kun je empowerment versterken?

Je kunt de componenten van je persoonlijke empowerment ontwikkelen of versterken. Daarvoor is de VrijBaan Empowermenttraining ontwikkeld. Het trainingshandboek bevat zo’n 150 trainingen en oefeningen die ieder gericht zijn op één of meerdere componenten.

Kwalificeren als VrijBaantrainer?

REA College Nederland verzorgt trainingen voor professionals. Als gekwalificeerde VrijBaantrainer kun je de vragenlijst afnemen en interpreteren. Afhankelijk van de leervraag die uit de vragenlijst naar voren komt, de fysieke en cognitieve mogelijkheden stelt de VrijBaantrainer een trainingspakket op maat samen.